بررسی تاثیر استفاده از وایرهای بهینه در سیستم جرقه زنی خودرو بر روی آلاینده های خروجی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان مهندسی مکانیک، آموزشکده سیدالشهدا(ع) رستم آباد، دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان-ایران

چکیده

با توجه به افزایش آلودگی های زیست محیطی، ضرورت ایجاد شده است که خودروسازان به ساخت خودروهایی با حداقل آلایندگی مبادرت ورزند. لذا استفاده از تجهیزات کنترل آلایندگی مانند کاتالیست، سیستم EGR، سنسور اکسیژن و غیره در خودرو رو به افزایش است. عوامل موثر در کاهش گازهای مخرب خروجی خودرو شامل سیستم های داخلی موتور، سیستم سوخت رسانی و سیستم جرقه زنی خودرو است. در این پژوهش بررسی ها پیرامون تاثیر استفاده از وایرهای بهینه(با مقاومت صفر)، بر روی گازهای خروجی خودرو انجام گرفته است. این بررسی بر روی شش خودرو(سه خودرو سالم و سه خودرو با عیوبی در سیستم های موتوری، سوخت رسانی و جرقه زنی) انجام گرفته و پارامترهای خروجی در تست آلایندگی شامل CO، HC، CO2 و O2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برطبق بررسی های انجام شده، استفاده از وایرهای بهینه در خودروهای سالم باعث کاهش CO، HC و O2 می شود. این درحالی است که پارامتر CO2 در این خودروها افزایش داشته است که این مورد بر بهبود استفاده از این سیستم صحه می گذارد. از اینرو استفاده از وایرهای بهینه، ضمن اینکه احتراق کامل تری را به وجود می آورد، می تواند کمک بسیاری به کاهش آلاینده های زیست محیطی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research on the effect of using optimal wires in car ignition system on its emissions

نویسندگان [English]

  • Mehdi Niajalili
  • Amir Reza Nemati
  • Hossein Bakhshizadeh kolori
  • Ali Kochakinejad
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Seyyed-Al-Shohada, Rostam Abad Branch, Technical and vocational University(TVU), Guilan, Iran.
چکیده [English]

Due to the increase in environmental pollution, it has become necessary for car manufacturers to build cars with minimal pollution. Therefore, the use of pollution control equipment such as catalysts, EGR system, oxygen sensors, etc. in the car is increasing. Factors influencing the reduction of car exhaust emissions include the engine's internal systems, the fuel system and the car's ignition system. In this research, studies have been conducted on the effect of using optimal wires (with zero resistance) on vehicle exhaust gases. This study was performed on six vehicles (three healthy vehicles and three vehicles with defects in engine, fuel and ignition systems) and the output parameters in the pollution test including CO, HC, CO2 and O2 were analyzed. According to studies, the use of optimal wires in healthy vehicles reduces CO, HC and O2. However, the CO2 parameter in these cars has increased, which confirms the improvement in the use of this type of wire. Therefore, the use of optimal wires, while creating a more complete combustion, can help a lot to reduce environmental pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Pollution”
  • “Oxygen”
  • “Car”
  • “Environment”
  • “Wire”