اثرسنجی تالاب میقان بر ایجاد پدیده گرد وغبار درکلانشهر اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران

3 دکتری آلودگی محیط‌زیست، دانشگاه آزاد همدان، همدان، ایران

چکیده

کویر میقان در حوضه آبریز مرکزی قرار دارد، به‌صورت دشت دامنه‌ای به نسبت مسطح و بدون پستی‌ و بلندی است. براثر تخریب منابع طبیعی پدیده بیابانی شدن سایر اراضی اطراف را تهدید می‌کند، در این مطالعه به‌منظور بررسی روزهای گردوغباری داده‌های سرعت و جهت باد و پدیده‌های هواشناسی در قالب ساعتی مورد بررسی قرارگرفته است و کدهای مربوط به آن استخراج گردید. برای پایش وضعیت آبی تالاب میقان تصاویر ماهواره‌ای به‌صورت ماهانه دریافت و مورد بررسی قرار گرفت. سپس به‌منظور سنجش مقدار اثرگذاری تالاب میقان بر شهر اراک به قطاع بندی داده‌های جهت باد اقدام شد. که در دو ماه ژوئن و ژوئیه رخداد ساعت‌های گردوغباری به اوج خود می‌رسد، در این میان سهم فراوانی رخداد گردوغبارهای با جهت وزش باد از سوی تالاب خشک تابستانه چشمگیر است و در سه ماه اکتبر، نوامبر و دسامبر هیچ‌گونه رخداد گردوغباری گزارش نشده است. جهت باد شمال تا شرق که در تابستان از فراوانی بیشتری نسبت به جهت غربی برخوردار است می‌تواند در انتقال گردوغبار از بیابان‌های در راه و نیز تالاب میقان نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact assessment of Meiqan wetland to create dust phenomenon in Arak city

نویسندگان [English]

  • Reza Mirzaei 1
  • زارعی Zareie 2
  • Mitra Talaee 3
1 PHD student of Genetic engineering of plant breeding, IslamicAzad University Arak, Arak, Iran
2 Master of Chemical Engineering, University of chemistry and chemical engineering of IRAN, Teharn, Iran
3 PHD of Environmental Pollution, IslamicAzad University Hamedan, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Meighan wetland catchment is located in the central catchment, it is a relatively flat plain with no elevation. Due to the destruction of natural resources, the phenomenon of desertification threatens other surrounding lands. In this study, wind speed and direction data and meteorological phenomena have been studied in an hourly format and related codes were extracted to investigate dusty days. Landsat satellite imagery was received and reviewed on a monthly basis to monitor the water status of Meighan Wetland. Then, in order to measure the effect of Meighan wetland on Arak city, wind direction data were segmented. In the months of June and July, the occurrence of dusty hours reaches its peak, among which, the high share of dust occurrence with wind direction from the dry summer lagoon is significant, and in the months of October, November, and December, no dust occurrence. Not reported. The north-east wind direction, which is more frequent in summer than the west direction, can play a role in the transfer of dust and dust from the deserts along the road (bare soils of Meighan basin) and the Meighan wetland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dust "
  • " Meighan wetland "
  • " dominant wind