بررسی اثر پیچکها بر اکوسیستم خلیج فارس با استفاده از مدلسازی عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک دریا دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ایران

2 گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه مازندران

چکیده

پیچک‌ها نوعی جریان چرخشی هستند که تا ده‌ها روز می‌توانند پایدار باشند و باعث تغییرات دما و شوری در محدوده وسیعی شوند. خلیج‌فارس نیز به‌طور روزانه در معرض این رویداد قرار دارد و به‌خصوص در فصل تابستان، پیچک‌هایی با شعاعی در حدود 50 کیلومتر (میان‌مقیاس) نیز در آن تشکیل می‌شوند که این تغییرات بر زندگی آبزیان مؤثر است. در این مطالعه با استفاده از مدل مایک که یک مدل هیدرودینامیکی است شبیه‌سازی جریان در خلیج‌فارس صورت گرفت و نحوه تغییرات پارامترهای هیدروگرافی و همچنین انتقال مواد معلق حول پیچک‌ها تحت بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تشکیل پیچک باعث ایجاد تغییرات دمایی و شوری محسوس در محیط شده که با توجه به ساختار آن می‌تواند باعث مهاجرت گونه‌های دریایی بدون استرس شود. انتقال مواد مغذی توسط پیچک‌ها نیز به صورتی است که غلظت مواد معلق در مسیر دایره‌ای پیچک بیشترین مقدار را دارد. همچنین بررسی مطالعات نشان داد که در فصل تابستان الگوی بازگشت شیلاتی برای تعدادی از گونه‌ها که تحت بررسی قرار گرفته بودند، دارای بیشترین درصد است که در این فصل مطابق نتایج پیچک‌های میان‌مقیاس تشکیل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the eddies effect on the Persian Gulf ecosystem using numerical modeling

نویسندگان [English]

  • Omid Mahpeykar 1
  • Amir Ashtari larki 2
  • mo akbarinasab 3
1 Department of Physical Oceanography, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran
2 Department of Physical Oceanography, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran
3 , Department of Physical Oceanography, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Eddies are a circulating current that can be stable for tens of days and cause temperature and salinity changes over a wide area. The Persian Gulf is also exposed to this event on a daily basis, and especially in the summer, eddies with a radius of about 50 km (mesoscale) is formed in it, which changes the life of aquatic animals. In this study, using the Mike model, which is a hydrodynamic model, the flow simulation in the Persian Gulf was performed and the way of changing the hydrographic parameters as well as the transfer of suspended matter around the eddy was investigated. The results showed that ivy formation caused significant temperature and salinity changes in the environment, which due to its structure can cause the migration of marine species without stress. The transfer of nutrients by eddy is also such that the concentration of suspended matter in the circular path of the eddy is the highest. The study also showed that in summer the fish recruitment pattern for the number of species studied had the highest percentage, which in this season are formed according to the results of mesoscale eddies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Recruitment Pattern”
  • “Eddy”
  • “Temperature”
  • “Salinity”
  • “Nutrient”