کاربرد روش تئوری بازی ها در مطالعه اولویت های ثبت سایت های طبیعی در IUCN (مطالعه موردی جنگل های هیرکانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس گروه میراث طبیعی'وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی کشور

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

4 میراث فرهنگی

5 Knapp H. Între sălbăticia pădurilor virgine, ruralul idilic și distrugerea pădurii

6 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس. نور. مازندران. ایران

چکیده

مدیریت جنگل ها از موارد حائز اهمیت در حفاظت و شناسایی اولویت های مناطق جنگلی محسوب میگردد. لذا با توجه به دخیل بودن افراد حقیقی و حوقوقی در اخذ تصمیم هی مدیریتی استفاده از روش های با کمترین آسیب به محیط و تسریع در رویه اجتماع نیازمند بکارگیری روش‌های متناسب همچون تئوری بازی ها می باشد. قدرت و توانایی تئوری بازی به ‌عنوان یک ابزار ریاضی برای تصمیم‌گیری به دلیل روش‌شناسی آن از نظر ساخت و تحلیل مشکلات و مسائلی است که بشر در انتخاب‌های استراتژیک با آن روبه‌رو است. بنابراین در آزمایش کاربردی این روش به مطالعه استراتژیهای شرایط ثبت جهانی چندسایت جنگل های هیرکانی پرداخته شد. جهت مطالعه استراتژی بازی‌ها از سری پرسش‌نامه‌های متوالی استفاده گردید؛ مدل درختی برای راه‌حل سؤال 12 مرحله‌ای با جایگشت 5 سایت و 4 معیار IUCN مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آنالیزهای این بخش نشان می‌دهد تنها یک استراتژی از 1024 راه‌حل تنها دارای جواب قطعی است. این استراتژی به شرح زیل : اگر سایت گلستان با معیار 8 انتخاب شود احتمال نامزدی سایر سایت‌ها با معیار 9 وجود داشته باشد بنابراین اثر کلاس‌های دیگر سایت‌ها تنها به معیار هشتم بر خواهد گشت و پارامترهای این معیار می‌تواند سبب معنی‌داری انتخاب‌ها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of game theory method in studying the priorities of registering natural sites in IUCN (Case study of Hyrcanian forests)

نویسندگان [English]

  • Ali Ghomi avili 1
  • moslem akbrinai 2
  • said mohsen hoseeni 3
  • mohamad hassan talbian 4
  • hans kenap 5
  • Milad Rahimi 6
1 MCTH' natinal and world natural heritage deputi
2 Associate Professor, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University
3 Professor, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University
4 cultural heritage
5 Knapp H. Între sălbăticia pădurilor virgine, ruralul idilic și distrugerea pădurii
6 MSc, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Mazandaran , Iran.
چکیده [English]

Forest management is one of the important issues in protecting and identifying the priorities of forest areas. Therefore, due to the involvement of individuals and legal entities in making managerial decisions, the use of methods with the least damage to the environment and accelerating the process of society requires the use of appropriate methods such as game theory. The power and ability of game theory as a mathematical tool for decision making is due to its methodology in terms of constructing and analyzing the problems and issues that human beings face in strategic choices. Therefore, in the applied experiment of this method, the strategies of global registration conditions of several Hyrcanian forests were studied. A series of questionnaires were used to study the strategy of the games; the tree model was tested for a 12-step question solution with a permutation of 5 sites and 4 IUCN criteria. The results of the analyzes in this section show that only one strategy out of

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Game Theory"
  • "World Heritage Register"
  • "Strategic Choices"
  • "Hyrcanian Forests