بررسی امکان استفاده از سیستم فتوولتائیک در ایران و نقشه پهنه‌بندی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

کاهش استفاده از منابع تجدیدناپذیر وکنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی و تامین انرژی پاک، امری مهم تلقی و همواره از دغدغه‌های جوامع مختلف به‌شمار می‌رود و برنامه‌ریزی برای اجرایی نمودن آن، یک ضرورت محسوب می‌گردد. ازآن جایی‌که کشور ایران موقعیت جغرافیایی خاصی به دلیل قرارگرفتن در منطقه‌ جغرافیایی با پتانسیل بالا و شدت تابش عالی خورشید دارد. با ارائه راهکاری مناسب و با شناخت قابلیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه در آن، می‌توان در تولید و کاربرد انرژی‌های نو بهره برد. هدف این مقاله ارائه راه‌کار مناسب جهت استفاده از انرژی‌های‌نو و قابل‌تجدید خورشیدی خصوصاً سیستم فتوولتائیک و پهنه بندی آن در ایران می‌باشد. برای تحقق این مهم، نیاز است با شناخت منابع تجدیدپذیر وقابلیت‌های موجود درهرنقطه از کشور، از انرژی‌های بومی تجدیدپذیر استفاده‌شود. نتایج مقاله نشان می‌دهد با مطالعه و شناخت قابلیت‌های انرژی خورشید و سیستم‌ فتوولتائیک وکاربرد آن و شناخت موقعیت ایران و مطالعه میزان تابش نور خورشید در آن، این کشور بستر مناسبی جهت بهره برداری از سیستم های فتوولتائیک دارد که توجه به این مهم، سبب ارائه نقشه پهنه‌بندی اقلیمی سیستم فتوولتائک ایران در این مقاله ‌گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the possibility of using Photovoltaic System Zoning in Iran

نویسنده [English]

  • Allahbakhsh Kavoosi
Assistant Professor, Faculty of Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Reducing the use of non-renewable resources, enhancing the natural environment, controlling environmental pollution, and providing clean energy are important issues of concern in different communities, and planning for its implementation is a necessity. Since Iran has a special geographical location due to its location in a region with high potential and high solar radiation intensity, it can be attempted to produce and apply new energy by providing a suitable solution and recognizing its capabilities and potentials. The purpose of this article is to propose a suitable solution for the use of new and renewable solar energy, especially the photovoltaic system and its zoning in Iran. To realize this, it is necessary to use renewable local energies by recognizing the renewable resources and capabilities available in every part of the country. The results show that by studying and understanding the solar energy, the photovoltaic system capabilities, and its application, understanding the position of Iran, and studying the amount of sunlight in it, Iran has a good base for exploiting photovoltaic systems. Accordingly, the climatic zoning of the photovoltaic system in Iran is discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sun
  • Photovoltaic
  • Renewable
  • New Energy
  • Zoning