پیامدهای زیست محیطی و چالشهای امنیتی-سیاسی منطقه ویژه پارس جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی پیامدهای و چالش‌های زیست محیطی منطقه ویژه‌ی پارس جنوبی می‌باشد. روش مقاله توصیفی-تحلیلی است. نتایج نشان داد که یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حال حاضر در رابطه با منطقه پارس جنوبی موردبحث است مسئله وضعیت پایداری محیط‌زیست این منطقه است. احداث و بهره‌برداری از منطقه پارس جنوبی دارای اثراتی مثبت و منفی، کوتاه‌مدت و بلندمدت و مستقیم و غیرمستقیم بر محیط‌زیست منطقه و کل کشور و حتی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است. ورود پساب‌های واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌های گازی به دریا و عدم کنترل آلایندگی این پساب‌ها نیز از دغدغه‌های دوستداران محیط‌زیست است. از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در راستای بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی در منطقه ویژه می‌توان به اصلاح ساختار مدیریت اجرایی محیط‌زیست منطقه پارس جنوبی و یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها از طریق تنظیم و تصویب چارت سازمانی مصوب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی باهدف هماهنگ‌سازی فعالیت واحدهای بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در پالایشگاه‌های گازی و مجتمع‌های پتروشیمی اشاره نمود. قطعاً این هماهنگ‌سازی فعالیت‌ها از اقدامات جزیره‌ای و برنامه‌های سطحی و نیز به خطر افتادن بیشتر محیط‌زیست و سلامت شهروندان و شاغلین منطقه جلوگیری خواهد نمود. مجموعه این برنامه‌ها و اقدامات نویدبخش آینده‌ای روشن برای ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Implications and Security-Political Challenges of South Pars Special Zone

نویسندگان [English]

  • Seyed Kazem Hosseini 1
  • Abouzar Rafiei Ghahsareh 2
1 Master of Political Science Student, Faculty of Humanities, Yasouj University, Yasouj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to investigate the environmental consequences and challenges of the South Pars Special Zone. The method of the article is descriptive-analytical. The results showed that one of the most important issues currently discussed in relation to the South Pars region is the issue of environmental sustainability short-term and long-term, direct and indirect on the environment of the region and the whole country and even the countries bordering the Persian Gulf. The entry of effluents from petrochemical units and gas refineries into the sea and the lack of pollution control of these effluents are also the concerns of environmentalists. One of the most important programs of Pars Energy Special Economic Zone Organization in order to improve environmental indicators in the special zone is to reform the structure of environmental management in the South Pars region and integrate activities by preparing and approving the approved organizational chart and communicating executive instructions to coordinate the activities of health, safety and Environment in gas refineries and petrochemical complexes. Certainly, this coordination of activities will prevent island actions and surface plans, as well as further endangering the environment and the health of the citizens and employees of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords “Environment”
  • “Environmental Sustainability”
  • “Political-Security Consequences”
  • “South Pars Special Zone”
  • “Assaluyeh”