ارزیابی امنیت کشاورزی حاشیه شهرهای تپه ماهور در مواجهه با تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی در سال 2050

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی کرج دانشگاه تهران

2 فارق التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی_ مدیریت مناطق بیابانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست ، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

4 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس. نور. مازندران. ایران

10.22034/jess.2022.363091.1875

چکیده

اهمیت امنیت غذایی یکی از مهمترین پارامترهای پایداری یک جامعه یا اکوسیستم است. سه رکن اساسی برای پایداری وجود دارد که امنیت و پایداری کشاورزی اولویت اصلی هر جامعه ای است. با تغییر اقلیم و استفاده کشاورزی، این امنیت در مناطق کوهستانی که زمین های کشاورزی محدود و توسعه نیافته است، حساس و مهم است. در مطالعه اخیر، به منظور شناسایی روند تغییر کاربری اراضی و تغییر اقلیم، امنیت غذایی افق 2050 را در مناطق کوهستانی که حساسیت و آسیب پذیری بالایی دارند، مورد مطالعه قرار دادم. بنابراین، برای مطالعه آنها، از تصاویر ماهواره ای sentenl2 برای استخراج داده های اقلیمی کاربر زمین و ماهانه برای پارامترهای اقلیمی از سال 2000 تا 2020 استفاده شد. برای دوره 2050، مدل سازی اقلیم RCP و تغییر کاربری زمین با روش تولید اثر اقلیم تولید شد. در کاربری اراضی و پوشش کشاورزی نتایج تغییر اقلیم حاکی از روند افزایشی بارندگی با فراوانی اوج زیاد و کاهش سطح برف و افزایش دما در مناطق کوهستانی بود. این پارامترها برای ورودی در مدل LCM نشان می دهد که کاهش سرانه جنگل ها از 818 متر مربع به 284 متر مربع و در بخش کشاورزی از 410 متر مربع سرانه کشاورزان دیم به 652 متر مربع برای هر نفر افزایش می یابد. در سال 2000 با وجود این افزایش؛ کشاورزی، نتایج مدل نشان می دهد که تولید محصولات کشاورزی در شیب های تندتر با نوسانات آب و هوایی شدیدتر باعث تولید کمتر و تخریب محیط زیست بیشتر می شود. آبزی پروری بزرگترین بازنده تغییرات آب و هوایی در طول سال 2050 خواهد بود. باغات نیز از جمله منابع و نوع فعالیت کشاورزی در دوره پیش بینی خواهد بود. با ورشکستگی منابع آبی و نوسانات اقلیمی، خشکسالی و سرمای ناگهانی کوه ها توجیه می شود، بنابراین سرانه در این شهرستان به 25 متر محدود می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing agricultural security on the outskirts of hilly cities in the face of climate change and land use in the 2050 (Sanandaj study area)

نویسندگان [English]

  • Hamideh sefidi 1
  • Asma jafari 2
  • FARZAM FAROQI 3
  • Milad Rahimi 4
1 MSc of Combat desertification,Tehran university, Department of Natural Resources and environmental engineering, iran
2 Asma Jafari, MSc of Desert Regions Management, Shiraz University
3 PhD Student in Environmental Management, Faculty of Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 MSc, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Mazandaran , Iran.
چکیده [English]

Introduction
According to the United Nations definition in 1986, food security is defined as the access of all people to adequate food at all times to maintain a healthy body(FAO Stat 2014). According to this definition, food availability, access to food and sustainability in food intake are the three main pillars(Argent 2019). Food safety and food safety are now addressed in development documents and used by officials. Food security is the access of all members of a society to adequate and healthy food for a healthy and active life at all stages of life, and household income is an important factor in ensuring food security in a social system(HLPE 2013; Development 1995). In recent years, unsustainable agricultural system has led to instability in production and

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Mountain Farm
  • Time Sires
  • DPSRI
  • Sanandaj