شناسایی نمونه‌های شیل و بررسی مطالعات پیش امکان‌سنجی کانسار شیل کوه کمرسفید آرین شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی معدن دانشگاه بیرجند

چکیده

   نتایج حاصل از یک مطالعه پیش امکان­سنجی ممکن است اولین اطلاعات پروژه نهایی که توسط تصمیم­گیرندگان و سرمایه­گذاران شرکت­های بزرگ معدنی دیده می­شود، باشد. مطالعات پیش امکان­سنجی به یک نقطه تصمیم­گیری واقعی تبدیل شده است. به این دلایل، مطالعات پیش امکان­سنجی باید با دقت زیادی توسط افراد با تجربه آماده ­شود و نتایج آن باید واجد شرایط لازم باشد. شیل در واقع نوعی سنگ رسوبی دانه­ریز است که ترکیب اصلی آن، رس یا گل است. با جمع­بندی و نتیجه­گیری از فعالیّت­های انجام شده برای پروژه می­توان گفت، انجام نمونه­گیری در مراحل مختلف، شامل آنالیز اکسیدهای اصلی، پخت آزمایشگاهی و پخت حجمی از حفاری­های منطقه نشان داد که امکان تولید آجر از ذخایر منطقه وجود دارد. بدین منظور، ادامه عملیّات و شرح خدمات طرح اکتشافی، شامل تهیه پروفیل حفاری­های انجام شده، به همراه انجام نمونه­برداری مناسب و سیستماتیک از حفاری­ها، نتایج عیار نسبی و در نتیجه اقتصادی بودن کانسار را مشخص کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shale samples identification and Prefeasibility Studies of Kuh Kamar Sefid Shale Deposit in Arianshahr

نویسنده [English]

  • Mohammadamin Zareedarmian
کارشناس ارشد مهندسی معدن دانشگاه بیرجند
چکیده [English]

   The results of a Prefeasibility study may be the first information of the final project observed by decision makers and investors of large mining companies. Prefeasibility studies have been changed to a real decision point. For these reasons, Prefeasibility studies should be prepared carefully by experienced people and their results should be eligible. The shale is some fine grained sedimentary rock consisting mainly of clay or mud. It can be stated, due to conclusions and results of activities carried out for the projects, sampling through various steps including the analysis of major oxides, laboratory baking and volume baking of excavation in the region showed the possibility of production of bricks from reserves in the region. In this regard, the continuation of operations and explanation of services of the exploration project such as the preparation of performed excavations profile with proper and systematic sampling of excavations have shown the results with relative grades and the economic deposit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shale
  • Brick
  • Analysis
  • Kuh Kamar Sefid