کشاورزی شهری با رویکرد مشارکتی ‌‌‌(نمونه موردی: محوطه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی)

نویسنده

مربی، عضو هیات علمی گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

چکیده

امروزه مفهوم سنتی ‌فضای‌سبز و نقش آنها در کلان‌شهرها دستخوش تحول گردیده و علاوه بر ایجاد محیطی سبز، کارکردهای جدیدی تعریف شده است. پارک کشاورزی‌شهری یکی از ایده‌ها‌ی قابل اجرا به عنوان نوع جدیدی از پارک‌ها‌ در توسعه شهری محسوب می‌شود. علاوه بر کشاندن طبیعت به فضای‌شهری و ایجاد فضای تفرجی، شهروندان نوعی از برقراری روابط اجتماعی و مشارکت در سلامت شهر و اقتصاد را تجربه خواهند کرد. شهر اسدآباد یکی از شهرهای استان همدان است که از یک سو از کمبود فضای‌سبز رنج می‌برد و از سوی دیگر طراحی فضاهای متنوع و با تعریف کاربری‌ها‌ی جدید در این شهر به شدت احساس می‌شود. به این منظور ایده طراحی پارک‌کشاورزی‌شهری مطرح شد. با توجه به اینکه مشارکت مردمی و آموزش‌ها‌ی لازم در جهت آشنایی با کاشت، داشت و برداشت از مهمترین ارکان این طرح خواهد بود، فضای مناسب برای این کار زمین‌ها‌ی غربی دانشگاه سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی انتخاب شد. با تبدیل این اراضی به پارک‌کشاورزی زمینه‌ای برای فراهم آوردن مکانی برای گذراندن واحد‌های عملی دانشجویان رشته‌های مختلف کشاورزی فراهم می‌آید. همچنین در کنار ترویج و آموزش موضوعات مرتبط با کشاورزی(کشاورزی‌ارگانیک) به مردم، باعث تعامل مستقیم جامعه دانشگاهی با مردم در حین آموزش در این پارک‌ها‌ خواهد شد. بنابراین بعد از تعریف کشاورزی شهری الگوی" باغ‌‌مشارکتی یا اجتماعی" به عنوان الگوی منتخب کشاورزی‌شهری، برای پیاده سازی در سایت مذکور‌‌انتخاب گردید. با بررسی نمونه‌های موفق از تجارب کشاورزی‌شهری- باغ‌‌مشارکتی در دنیا، برنامه فیزیکی و کاربری‌های لازم تهیه شد. در نهایت این مطالعات همراه با تدوین اهداف طراحی، به صورت طرح راهبردی ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban agriculture with public participation approach (Case study: Sayyed Jamaleddin Asadabadi's campus).

نویسنده [English]

  • Sajad Shamshri
Instructor of Sayyed Jamaleddin Asadabadi University, Hamadan, Iran,
چکیده [English]

Urban Agriculture Park as one of executive ideas are applicable to new type of parks in the city development. In addition to bring nature to urban spaces and create recreational space, a kind of social relationships and the economy will experience by citizens. Asadabad city is one of the cities in the Hamadan province that suffers from a lack of green and various space. So design and implementation of various spaces with the definition of new applications in this town is strongly felt. For this purpose, the idea of urban agricultural park was proposed. Given that public participation and training to learn about planting and harvesting will be the most important elements in this plan we decided to select space western area of sayyed jamaleddin Asadabadi University. By converting these lands to agricultural park, provide place for a practical course for agricultural students. Also, training agricultural subjects to the people, interaction between Academic community and people in this park will be made. So, after the definition of urban agriculture, “community garden" as a model of urban agriculture, was selected for implementation. By studying successful examples of the community garden in the world, physical plan and land use plans be prepared. Finally, with developing aims for designing and organizing, these studies are made in form of a strategic plan.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • park
  • Participation- Sayyed Jamaleddin Asadabadi University
  • Urban agricultural