ارزیابی زیست‌محیطی و توسعه‌ی پایدار چهار روش روسازی در ایران به کمک چهار روش تحلیل چندمعیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران

چکیده

محیط­زیست شهری یکی از پایه­های زندگی انسان در شهرها است و توسعه­ی شهرها همراه با نادیده گرفتن محیط­زیست شهری، سبب گسترش مخاطرات زیستی شده است. توسعه­ و پیشرفت پایدار راه حل جامع برای حفظ منابع زیستی شهرها می­باشد. روسازی یکی از موارد اساسی در شهرسازی به­شمار می­رود که اگر در راستای پیشرفت پایدار انجام نپذیرد سبب بروز مشکلات زیست­محیطی خواهد شد.  این پژوهش تلاش می­کند تا روش­های مختلف روسازی را با استفاده از برخی شیوه­های تحلیل چند معیاره مورد ارزیابی توسعه­ی پایدار و زیست­محیطی قرار دهد. از جمله مواردی که جهت ارزیابی در ساخت­وساز رویه­ها در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است، کاهش آلودگی هوا در طول تولید و بهره­برداری از رویه، کاهش اتلاف منابع آبی و مدیریت آن، کاهش اتلاف منابع انرژی­ و بازیابی پسماندها در رویه­ها می­باشد. نتایج پژوهش بر روی انتخاب روش­ مطلوب روسازی از میان روش­های متداول روسازی در عرصه­ی جهانی (آسفالت قیری، آسفالت متخلخل، بتن غلتکی، بتن اسفنجی) متمرکز شده است. شیوه­های به­کار رفته جهت تحلیل چند معیاره، جمع وزنی ساده، برنامه‌ریزی سازشی، تاپسیس و عملگر میانگین وزنی مرتب می­باشد. نتایج پژوهش بیانگر این است که از نظر پیشرفت پایدار و       محیط­زیست شهری، بتن اسفنجی، راهی سبز و مناسب­ترین روش از میان روش­های مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Environmental and Sustainable Development of Four Pavements in Iran by Four Method of Multi-Criteria Analysis

نویسندگان [English]

  • alireza cheraghi 1
  • faezeh borhani 2
1 کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
2 Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The urban environment is one of the foundations of life in cities and urban development with ignoring the urban environment, causes the spread environmental hazards. Sustainable development is a comprehensive solution for preserving environmental resources of cities. Pavement is one of the major of urbanization that if it not done in line of sustainable development will cause environmental problems. The study trying to evaluate of environmental and sustainable development of different methods of pavement by using some multi-criteria analysis techniques.
Reducing air pollution during the production and operation of pavement, reduce the waste of water resources and its management and waste reduction of energy resources and recycling waste in the pavements were studied in this research to evaluate pavements construction. Results of the study focused on the optimal method of pavement among the global methods (Bituminous asphalt, Porous asphalt, Roller compressed concrete or RCC, Foamed concrete). Multi-criteria analysis methods are weighted sum, Adaptive planning, TOPSIS and Ordered weighted averaging operation. Research results show that in terms of sustainable development and environment of urban, foam concrete is a green pavement and the best way of methods have been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban environment
  • Sustainable urban development
  • Multi-criteria analysis
  • Green pavement