تعیین سهم عوامل موثر بر انتشار CO2 از نیروگاه‌های‌‌ حرارتی کشور با استفاده از مدل STIRPAT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهش

2 کارشناس پژوهشی، گروه محیط زیست، پژوهشگاه نیرو

3 کارشناس پژوهشی، گروه بهره برداری از سیستمهای قدرت، پژوهشگاه نیرو

چکیده

دی‌اکسید کربن به عنوان مهمترین گاز گلخانه موجب افزایش دمای کره زمین و تغییرات آب و هوا شده است. با توجه به این که مهمترین منبع انتشار دی اکسید کربن نیروگاه‌های حرارتی می‌باشند، در این مطالعه تحلیل عوامل تاثیر گذار بر انتشار دی‌اکسید کربن از نیروگاه‌های کشور شامل عوامل مبتنی بر جمعیت، ثروت و تکنولوژی در بازه زمانی سال‌های 1359 الی 1391 بررسی شده است. جهت تعیین سهم عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن مدل STIRPAT و رگراسیون با روش هم انباشتگی بکار گرفته شده است. متغییرهای جمعیت، سرانه تولید ناخالص داخلی، نسبت مصرف بخش خانگی به کل تولید تاثیر افزایشی بر انتشار دی‌اکسید‌‌کربن داشته اند. بر خلاف متغیرهای ذکر شده متغیرهای بهره وری انرژی، ساختار مصرف انرژی در نیروگاه‌‌ها، نسبت انرژی الکتریکی تولید شده از انرژی های تجدیدپذیر به کل تولید و نسبت ارزش افزوده برق به کل ارزش تولید برق اثر کاهشی بر انتشار دی‌اکسید‌‌کربن داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination the contribution of factors affecting on CO2 emissions from thermal power plants using the STIRPAT model

نویسندگان [English]

  • Ali Rashidi 1
  • saeed nazari kudahi 2
  • Ramin Paydar Ravandi 1
  • Omid Shahhoseini 1
  • Arash Kukab peik 3
1 Research expert
2 Department of Environment, Niroo Research Institute, Tehran, Iran
3 Department of Power system operation, Niroo Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

Carbon dioxide as the most important greenhouse gas caused global warming and climate change. Considering that the most important source of carbon dioxide emissions is thermal power plants, this study illustrates the factors including population, affluence and technology influencing on carbon dioxide emissions from Iran’s power plants over the period of 1980-2012. The STIRPAT model and cointegration regression were used to determine the contribution of factors affecting on carbon dioxide emissions. Population, GDP per capita, household consumption ratio are the contributors to carbon dioxide emissions increments, while energy efficiency, energy structure in power plants, ratio of electrical energy produced from renewable energy, ratio of electricity added value to total electricity value plays negative effect on carbon dioxide emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbon dioxide emissions
  • STIRPAT model
  • Time series data
  • Thermal power plants
  • Cointegration regression