بررسی استانداردهای میزان تشعشع فرستنده های رادیو و تلویزیون در ایران و جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای محیط زیست ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 استاد گروه فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

در این مقاله، استانداردهای معتبر داخلی و خارجیِ میزان تشعشع  فرستنده های تلویزیونی و رادیویی به تفکیک شرایط شغلی و مردمی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، پس از بیان مقدمه، تعاریف و اصطلاحات، به معرفی و  ارائه ی مقادیر حد مجاز استانداردهای معتبر و متداول ایران و جهان و با مقایسه ی آن ها با یکدیگر به مهمترین و اصلی ترین علل اختلاف استانداردها و همچنین سخت گیرانه ترین و سهل گیرانه ترین پرداخته است. جهت تبیین بهتر، محاسبات برای دو فرکانس فرضی در باند UHF با فرکانس 862 مگا هرتز و فرکانس 1500 کیلو هرتز برای باند AM محاسبه شده و نتایج طبق استاندارد های مختلف با یکدیگر مقایسه شده اند. طبق محاسبات انجام گرفته، در باند VHF، سخت گیرانه ترین استاندارد مربوط به استاندارد ANSI  و سهل گیرانه ترین شان به استاندارد ACGIH برمی گردد که اختلاف شان به بیش از 50 واحد می رسد.
در باند UHF، سخت گیرانه ترین استاندارد مربوط به استاندارد روسیه با مقدار چگالی توان 0.2 میلی وات بر سانتی متر مربع و سهل گیرانه ترین استاندارد به استاندارد کشور کانادا با مقدار چگالی توان 28.73 میلی وات بر سانتی متر مربع بر می گردد. در باندAM، سخت گیرانه ترین استاندارد مربوط به ANSI و NCRP سهل گیرانه ترین آن ها به استانداردهای  ACGIH و FCC و کانادا  برمی گردد. می توان گفت، استاندارد ANSIسخت گیرانه ترین استاندارد حدود مجاز دریافت تشعشع در باندهای فرکانسی رادیویی و تلویزیونی و استاندارد ACGIH سهل گیرانه ترین استاندارد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of international standards on TV and Radio transmitters’ Expouser Level

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mohammadi 1
  • Ahmad Mirbagheri 2
  • Seyedeh Zahra Jalilzadeh Shirvani 3
1 Faculty of Environment, University of Khajeh nasir toosi, Tehran, Iran
2 Faculty of Environment, University of Khajeh nasir toosi, Tehran, Iran
3 IRIB
چکیده [English]

In this paper, the international standards on Radio Frequency Exposure investigated based on public and occupational categouries. Here, their exposure level presented in three main frequency bands: AM, VHF and UHF. Clearly, the calculations done based on two Hypothetical frequencies, 862 MHZ in UHF band and 1500 KHz in AM band to achieve exact standards’ level. Finnaly, the allowed exposure level of different standards compared to each other. According to the results, stringest standards are ANSI/IEEE C95/1 in VHFand AM frequency bands and Russian standard in UHF frequency band 0.2(mW/cm2) power density.
The easiest standards are American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) in VHF frequency band, Safety code 6(Canada) in UHF band with 28.72 (mW/cm2) power density and Federal Communication Commission (FCC) and ACGIH in AM band. 
Finally, the most important reasons to have different standards in the world explained. The Iranian national standard is based on International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standard
  • International
  • Radio
  • Non-Ionizing