پتانسیل سنجی میزان تولید انرژی از فناوری‌های مختلف دفع نهایی پسماند شهرستان آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

3 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، تهران،ایران

4 دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،آمل، ایران

چکیده

 یکی از مشکلات توسعه ی زندگی شهری و سبک زندگی نوین تولید زیاد پسماند و مدیریت این پسماندها هست. پسماندها ماده ای هستند که در محل تولید برای تولید کننده دارای کاربرد نیستند. اما می توانند در نقطه ای دیگر کاربردی باشند. یکی از روش های مدیریت پسماندها در کنار بازیافت مواد قابل بازیافت، تولید انرژی و کود از پسماند است در مقاله بعد از معرفی کمی و کیفی پسماند شهر آمل، روش تولید بیوگاز به عنوان یک روش موثر در مدیریت پسماند شهر آمل بحث شده سپس پتانسیل تولید بیوگاز از قسمت های آلی فساد پذیر زباله های آمل (که حدود 65 درصد ان را تشکیل می دهند) مورد تحلیل قرار گرفته. بیوگاز، گازی است دارای ترکیباتی عمده از متان و دی اکسید کربن. بر اساس یافته های این تحقیق شهرستان آمل به ترتیبت در صورت اجرای بیوراکتور بیهوازی برای کل پسماند شهری، استفاده از هاضم بی هوازی و استفاده از زباله سوز برای پسماند ریجکتی، به ترتیب پتانسیل نصب مولد با ظرفیت 5/13، 14 و 4/2 مگاوات انرژی را دارد که دو مورد اول مولد های CHP هستند که حدود 40 درصد راندمان الکتریکی دارند (به ترتیب 6و 2/7 مگاوات).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potentiometer of energy production from various waste disposal technologies of Amol city

نویسندگان [English]

  • esfandiyar naeiji 1
  • Alireza Noorpoor 2
  • hossein ghanavati 3
  • behzad javadian 4
1 university of Tehran, Tehran, Iran
2 Graduate faculty of environment, University of Tehran
3 Iranian Institute of Agricultural Biotechnology,Tehran,Iran
4 Faculty of Paramedicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Amol, Iran
چکیده [English]

One of the problems of the development of urban life and the modern lifestyle in human societies is the high waste generation and management of these wastes. Waste is a substance that is not usable at the place of production for the producer. But they can be applied elsewhere. One of the methods for waste management alongside recycling of recoverable materials is the production of energy and fertilizer from the waste. In this article after the quantitative and qualitative introduction of waste of Amol city, the method of biogas production is discussed as an effective method in waste management in Amol city, then the potential of biogas production from corrosive organic parts of Amol waste (about 65% of it) has been analyzed. Biogas contains combinations of methane and carbon dioxide. Based on the findings of this research, by installing landfill bioreactors, anaerobic digestion and waste incinerators in Amol city respectively, have the potential for energy production is 13.5, 14 and 2.4 megawatts that that,13/5 and 14 MW are CHP generators with about 40% electrical efficiency (respectively 6 and 7.2 megawatts).

کلیدواژه‌ها [English]

  • “landfill”
  • “digestion”
  • “incinerator”
  • “biogas”
  • “LHV”