تحلیل روند پارامترهای اقلیمی استان خوزستان با استفاده از آزمون من کندال(TFPW-MK)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 پژوهشکده حفاظت خاک وآبخیزداری

3 گروه آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه پدیده‌ی تغییر اقلیم سبب بروز نگرانی‌های فراوانی در نقاط مختلف جهان شده است. به همین دلیل پژوهشی در راستای یافتن ردپایی از این پدیده جهانی در استان خوزستان انجام شد. بدین منظور، از اطلاعات هواشناسی شامل پارامترهای دمایی، بارندگی، تبخیر و تعرق و رطوبت نسبی برای 15 ایستگاه هواشناسی در بازه زمانی 21 ساله (1996-2016) و آزمون نموداری من کندال برای تعیین روند استفاده شد. نتایج نشان دهنده‌ی روند معنادار کاهشی در پارامتر بارندگی برای ایستگاه‌های صفی آباد، هندیجان، مسجدسلیمان و بندر ماهشهر با سطح اطمینان 95% و امیدیه با سطح اطمینان 99% بود. همچنین، روند افزایشی معناداری با سطح اطمینان 95% در بیشتر ایستگاه‌ها در پارامترهای دمایی برقرار بوده که این روند در ایستگاه‌های بستان، هندیجان و ایذه با سطح اطمینان 99% وجود داشته است. روند افزایشی معنادار تبخیر و تعرق در دو ایستگاه بستان و صفی آباد با سطح اطمینان 95% و 99% و روند کاهشی معنادار با سطح اطمینان 99% برای ایستگاه‌های شوشتر، ایذه، آبادان، مسجدسلیمان و اهواز مشاهده شد. همچنین روند کاهشی معنادار در ایستگاه‌های بستان، صفی آباد، ایذه، امیدیه و مسجدسلیمان در پارامتر رطوبت نسبی وجود داشت که همه این تغییرات نشان دهنده اثر تغییر اقلیم در منطقه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the trends of climate parameters using Mann Kendal test (TFPW-MK) in Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Mina Torkaman 1
  • Ali Akbar Noroozi 2
  • Mahdi Homaei 3
1 Tarbiat Modares University
2 Institute of Soil Conservation and Watershed Management
3 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Nowadays, climate change causes abundant worries in different spots in the world. For this reason, a study was conducted to find the trace of this global phenomenon in Khuzestan province. Therefore, we used meteorology data including temperature parameters, rainfall, evapotranspiration and relative humidity for 15 weather stations in a period of 21 years (1996-2016) and Mann Kendal graph to determine the trend. The result illustrates that there is a meaningful downward trend for rainfall parameter in SafiAbad, Hendijan, Masjedsoleiman and Bandar-E-Mahshar with confidence level of 95% and Omidiyeh with confidence level of 99%. Moreover, there is a meaningful upward trend with confidence level of 95% in tempe-rature parameters in most stations, while this level is 99% in Bostan, Hendijan and Izeh. In addition, a meaningful upward trend in evapotranspiration in two station of Bostan and SafiAbad with confidence level of 95% and 99% and a meaningful downward trend with confidence level of 99% for Shushtar, Izeh, Abadan, Masjedsoleiman and Ahwaz as well, is visible. There is a meaningful downward trend in relative humidity in Bostan, SafiAbad, Izeh, Omidiyeh and Masjedsoleiman, which all present the climate change effect in region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Climate change”
  • “Khuzestan”
  • “Mann Kendal”
  • “trend”