ارزیابی عملکرد دیوار صوتی آکوستیک بزرگراه آیت‌الله حکیم تهران( روبروی پارک پردیسان) ( از طریق اندازه‌گیری میدانی و شبیه‌سازی با نرم‌افزار TNM2.5)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فاقد سمت

2 گروه فن آوری های محیط زیست، پژوهشکده ی علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیئت علمی گروه فناوری های محیط زیست پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهیدبهشتی تهران

چکیده

دیوارهای صوتی علاوه بر امکان‌سنجی منطقه جهت احداث، مدل سازی و شبیه سازی پیش از نصب، پس از نصب نیز می‌بایست مورد ارزیابی قرار بگیرند تا نتیجه و نقش آن‌ها مشخص گردد، چرا که در صورت عدم احراز کاهشی قابل قبول در تراز معادل صوت، نصب مانع با توجه به بودجه صرف‌شده فاقد توجیه منطقی می‌باشد و می‌بایست نسبت به اصلاح آن اقدام نمود و همچنین از تکرار اشتباهات رخ داده در بخش‌های طراحی، نصب و ... در سایر طرح‌های مشابه جلوگیری نمود.
در آغاز با استفاده از دستگاه صداسنج (Bruel & Kjaer 2236) عملکرد این دیوار صوتی به صورت میدانی اندازه‌گیری شد، در مرحله‌ی بعد به تحلیل نتایج و مقایسه تراز معادل صوت محیطی با استاندارد تراز معادل صوت در هوای آزاد مناطق مسکونی کشور پرداخته شد، سپس با استفاده از نرم‌افزارهای TNM2.5(Traffic Noise Model) و Surfer14و داده‌های شرکت کنترل ترافیک تهران اقدام به شبیه‌سازی شرایط صوتی منطقه مورد مطالعه نمودیم.
با وجود عملکرد قابل قبول دیوار صوتی در این منطقه، نتایج این پژوهش حاکی از عدم برقراری استاندارد صدا در هوای آزاد مناطق مسکونی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of acoustic noise barrier of Ayatollah Hakim highway (opposite Pardisan Park) (Through field measurements and simulation with TNM2.5 software)

نویسندگان [English]

  • hadi zahedi 1
  • yusef rashidi 2
  • Seyed Hossein Hashemi 3
1 nothing
2 Environmental Technology Department, Shaheed Beheshti University Environmental Sciences Research Center
3 Faculty Member of Environmental Technology Department, Environmental Sciences Research Center, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

Noise barriers in addition to the possibility of the area for construction, modeling and simulation before installation, should also be evaluated after installat in order to determine the result and role, because in the absence of acceptable reductions In the equivalent balance of sound, the installation of a barrier with regard to the budget spent without logical justification and should be corrected as well as the repetition of mistakes made in the design, installation and ... in the other Similar plans prevent.
In the beginning, using the Bruel & Kjaer 2236 the performance of this noise barrier was measured, in the next step, the analysis of the results and the comparison of the equivalent sound level with the standard for equivalent sound level in the open air of the country's residential areas Then, using the TNM2.5 (Traffic Noise Model) and Surfer14 software and data of Tehran traffic control compani, we simulated the sound conditions of the study area.
Despite the acceptable performance of the noise barrier in this area, the results of this study indicate that the equivalent sound level has not reached the standard level in residential areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Noise barrier"
  • " Equivalent Sound Level"
  • "Field Measurement"
  • " Simulation