بهینه سازی مصالح مصرفی ساخت با بکارگیری فناوری های نوین ساختمانی و پیامدهای آن در توسعه پایدار با دیدگاه کاهش انتشار آلاینده کربن دی اکسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا عمران-مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت.

2 استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

آلودگیهای ناشی از توسعه شهرنشینی و صنعت ساخت و ساز همواره یکی از دغدغه های بشر بوده است.همچنین مسائل زیست محیطی ناشی از صنعت ساختمان توجه بیشتر متخصصان توسعه پایدار و فعالان محیط زیست را به خود جلب کرده است.مشکلات پدید آمده از این صنعت در بحث توسعه پایدار را می توان در اثر بکارگیری روش های نامناسب طراحی ساختمانها دانست.بطوریکه این طراحی ها باعث افزایش مصرف مصالح در ساخت و سازها میشود.از این رو مقاله حاضر نقش طراحی مناسب سیستمهای سازه ای سقف در ساختمان‌های بتنی را بر توسعه پایدار با دیدگاه کاهش انتشار آلاینده CO2 مورد بررسی قرار میدهد.بمنظور دستیابی به این هدف اسکلت ساختمان الیزه شماره یک شهر مشهد باز طراحی شد. فرآیند باز طراحی سازه مورد نظر با بکارگیری سیستم سازه ای سقف وافل دک دو طرفه انجام شد.سپس مقدار بتن مصرف شده در اثر بکارگیری سیستمهای سازه ای دال دوطرفه و وافل دک دوطرفه برآورد شد. در نهایت میزان آلاینده CO2 تولید شده در اثر بکارگیری دو سیستم سازه‌ای سقف محاسبه گردید.براساس نتایج بدست آمده، در اثر تغییر سیستم سازه ای سقف، حدود 800000 کیلوگرم در مصرف بتن صرفه جویی میشود. همچنین براساس محاسبات انجام شده از انتشار حدود 800 تن آلاینده CO2 جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of material consumption using novel technologies in construction industry and its influences on sustainable development considering CO2 emission mitigation

نویسندگان [English]

  • pouria ildarabadi 1
  • mahmoud rahimi 2
  • Peyman Omidvar 3
1 Phd student of Civil Engineering-Construction Management, Islamic Azad University, Taft branch, Iran
2 Assistant Professor of Urban Planning and Design Department, Islamic Azad University, central Tehran Branch, Iran
3 Msc student of Civil Engineering- Structural Engineering, Islamic Azad University, Mashhad branch, Iran
چکیده [English]

The pollution arising from urbanization development and construction industry has consistently been one of the major concerns of any society. Also, adverse environmental consequences of the construction industry have attracted the attention of environmentalists and sustainable development experts. The problems encountered by the construction industry within the field of sustainable development can be associated with implication of improer design methods for buildings. Sometimes, these design methods lead to an increase in material consumption. Hence, this paper investigates the role of appropriate design of roofing systems in concrete structures in sustainable development with a particular emphasis on CO2 emission mitigation. For achieve this goal, the residential Elizeh 1 tower, located in Mashhad, was redesigned. The redesign process of this tower was performed based on using the two-way waffle slab roofing system. Following that, a comparison between the amount of concrete usage corresponding to each roofing system was carried out. Finally, the CO2 emission related to each slab system was calculated. According to the outcomes, the amount of concrete usage was decreased by about 800 tons as a direct result of using two-way waffle slab system. Moreover, based on the calculations, the amount of CO2 pollutant will be reduced by 800 tons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “sustainable development”
  • “material consumption”
  • “concrete structure”
  • “CO2 mitigation”