ارزیابی کیفیت هوای داخلی منازل مسکونی در کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فیزیک،علوم پایه، رازی،کرمانشاه، ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ داخلی، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﺩ. ﻧﺘﻴﺠﻪﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻱ ﺑﺴﺘﻪ ۵ الی 10 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻟﻮﺩﻩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻱ خارجی ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، و ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 80 درصد اوقات و ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﭙﺮﻱ ﻣﻲﺷﻮد (اره جانی و همکاران. 1391). در این پژوهش به منظور بررسی ذرات معلق، اندازه گیری ذرات در چهار منزل مسکونی با شرایط متفاوت در شهر کرمانشاه به وسیله ی دستگاه شمارنده ذرات (particle counter) انجام گرفته است. با استفاده از اندازه گیری های بعمل آمده، ضمن مقایسه غلظت ذرات معلق در 4 ایستگاه، به تاثیر رطوبت برای هر ایستگاه در شرایط وضع هوای متفاوت نیز پرداخته شده است. نتایج حاصل بیان می کند که در منزلی که از شوفاژ به عنوان سیستم گرمایشی استفاده می شود ذرات معلق از غلظت کمتری برخوردار هستند. و وجود پنجره در منزل مانند یک تهویه عمل می کند. همچنین تعداد افراد ساکن در منزل بر غلظت ذرات معلق در محیط داخلی تاثیر داشته است، و همچنین میزان رطوبت با ذرات معلق محیط داخلی دارای یک رابطه ی مستقیم می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Indoor Air Quality of Residential Homes in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • parisa sohrabi pirdosti 1
  • jalil sahraei 2
1 physics,Science,Razi, kermanshah,IRAN
2 physics department, science college, Razi university, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Indoor air quality is very important due to its direct impacts on human health and welfare. According to surveys, a closed space has 5 to 10% higher pollutants compared to the adjacent open spaces, People, on average, spend approximately 80 percent of their time in indoor environments. (Are Jani .et at .2012) In this study, the particulate matter are measured through a particle counter instrument in four different stations in city of Kermanshah in order to identify the indoor particles. Comparing the concentration of particulate matter in 4 stations and the impact of humidity for each station and under two different environmental conditions are discussed. The results imply that the heating systems generate fewer pollutants in closed spaces, and windows can act as a ventilation channel. Moreover, the number of residents impacts the number of particulates in the inner space and the number of particulates has positive correlation with humidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "particulate matter"
  • "indoor air quality"
  • "particle counter"