ارزیابی اقتصادی اثرات اجرای توافق‌نامه تغییرات اقلیمی پاریس توسط ایران: کاربرد یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان

3 گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه باهنر ،کرمان ، ایران

چکیده

توافق‌نامه تغییرات اقلیمی پاریس ازجمله تلاش‌های گسترده‌ای می‌باشد که با هدف جلوگیری از گرمایش جهانی و افزایش دمای زمین بیش از 2 درجه سانتی‌گراد در قرن جاری صورت گرفته ‌است. با توجه به امضای‌ این توافق‌نامه از سوی ایران، درتحقیق حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی منطقه ای GTAP–E به بررسی اثرات اجرای این توافق‌نامه بر متغیر‌های کلان و متغیرهای مختلف در بخشهای اقتصادی ایران می پردازیم. مدل مذکور شکل تعمیم یافته مدل تعادل عمومی منطقه ای GTAP با لحاظ نمودن انرژی به عنوان عامل تولید می‌باشد. برای این منظور در قالب دو سناریو تأثیر شوکهای 4 و 12 درصدی کاهش نرخ رشد دی‌اکسید‌کربن بر تولید و قیمت در بخش‌های مختلف و همچنین بر متغیر‌های کلان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج هر دو سناریو نشان می‌دهد که کاهش انتشار co2 موجب کاهش تولید در بخشهای مختلف اقتصادی بجز بخش خدمات و نفت شده است. قیمت محصولات در برخی از بخشها مانند صنعت و کشاورزی افزایش و در سایر بخشها کاهش را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، سرمایه گذاری و رفاه در هر دو سناریو افزایش یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the economic Impacts of the Paris Climate Change Agreement on the Iranian Economy

نویسندگان [English]

  • mehdi nejati 1
  • noorollah salehi 2
  • Najmeh Kavyani pour 3
1 department of economics
2 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman
3 Economy Department , economy & management Faculty , bahonar University , Kerman , Iran
چکیده [English]

Paris climate change agreements, including broad efforts aimed at preventing global warming and global warming more than 2 degrees Celsius has been made in this century. The present study examined the effect of the implementation of this agreement on the sectors and variables of the Iranian economy with GTAP - E discussed. For this purpose, using two scenarios Shock effect of reducing the rate of growth of pollution from Carbon Dioxide by 4% and 12% which is considered as an indicator of pollution, first production and Price level sections and then on some macroeconomic variables were examined. Results microeconomic first scenario Which implies a 4% the reduction growth rate of carbon dioxide emissions The agricultural sector is that production unchanged and manufacture of other sectors, with the exception of two sector gas and industry increased, also the general level of prices in all sectors except for petroleum products and electricity sector faced with increasing and All three variables GDP, Investment and the consumer price index have increased as macroeconomic variables. During the second scenario which implies a 12% reduction in the growth rate of carbon dioxide emissions again Agricultural production unchanged and only two sector gas and industry production increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “environmental pollution”
  • “Computable General Equilibrium Model”
  • “Carbon dioxide emissions”
  • “Iran's economy”