بررسی اثرات زیست محیطی نسل های مختلف سلول های خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محیط زیست،علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران،ایران

2 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در حال حاضر با توجه به انتشار گاز های گلخانه ای و اثرات آن بر روی گرمایش زمین و تخریب زیست بوم، استفاده از منابع سوخت فسیلی با توجه به ارزان بودن آن جهت تولید برق، میزان انتشار آلایندگی زیاد می گردد و خطری جدی را برای زیست بوم و تغییر اقلیم ایجاد می کند.به همین جهت مجامع بین المللی راه حل هایی برای کاستن از سرعت تخریب زیست بوم انسان و کاهش آلودگی های زیست محیطی پیشنهاد کردند که در همین راستا در حوزه تولید انرژی الکتریکی به تولید برق با منابع تجدیدپذیر مانند نیروگاه برق خورشیدی روی آوردند. همچنین امروزه در ساخت پنل های خورشیدی از مواد گوناگونی استفاده می شود که برخی از این مواد دارای مخاطراتی برای انسان و محیط زیست هستند. در این مقاله به بررسی و مقایسه نسل های مختلف سلول خورشیدی از لحاظ درجه سمیت خواهیم پرداخت. ماده پروسکایت امید بزرگی در ساخت سلول های خورشیدی است. در آخر از نانو ذرات پاک در ساختارسلول های خورشیدی پروسکایتی استفاده کردیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the environmental effect on different generations of solar cells

نویسندگان [English]

  • shervin bagha 1
  • Nooshin Sajadi 2
  • seyed ali jozi 1
1 Department of environment , North Tehran Branch , Islamic Azad University , Tehran ,Iran
2
چکیده [English]

At present, due to the greenhouse gas emission and its influences on global warming and degradation of ecosystems, the use of fossil fuels, according to its low cost for generating electricity, the amount of emissions are high which creates serious threats to the ecosystem and climate change. As a result, the international communities have proposed some solutions to reduce the rate of destruction of human ecosystem and reduce environmental pollution. In this regard, renewable energy sources such as solar power plants are proposed in the field of electrical power generation. Moreover, nowadays, it is used of variety of materials in manufacturing solar panels, some of which are hazardous to humans and the environment. In this paper, we study and compare the different generations and of solar cells in terms of the toxicity. Perovskite, which is a mineral led to a great hope for the optimal use of solar energy and its conversion into electricity.finally We will use harmless nano particles in peroveskite solar cells structure.