مکان‌یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی با استفاده از داده‌های منطقه‌ای و تصاویر ماهواره‌ای در استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE)، دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته گروه مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، تهران، ایران

4 گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

5 گروه علوم و مهندسی خاک،دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج،ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر افزایش روزافزون جمعیت، نیازهای انسانی و تغییر الگوهای مصرفی جوامع، برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب را بیش‌ازپیش ایجاب می-کند. از راهکارهای مدیریتی منابع آب زیرزمینی می‌توان به جبران این منابع از طریق تغذیه مصنوعی و بهره‌برداری با توجه به ظرفیت آبخوان‌ها اشاره نمود. با توجه به بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، تغذیه مصنوعی و مکان‌یابی محل‌های مناسب جهت اجرای چنین طرح‌هایی از اهمیت بالایی برخوردار است. ازاین‌رو در این تحقیق سعی شده تا با تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل AHP مناسب‌ترین عرصه‌ها برای اجرای عملیات روش‌های تغذیه مصنوعی در استان یزد، شناسایی شوند. بدین منظور ابتدا داده‌های 11 پارامتر تأثیرگذار - شیب، زمین‌شناسی، ضخامت آبرفت، هدایت الکتریکی، کاربری اراضی، میزان آب قابل‌دسترس، قابلیت انتقال آبخوان، پوشش گیاهی، هدایت هیدرولیکی و لایه فاصله از رودخانه منطقه موردمطالعه در محیط مناطق GIS آماده‌سازی گردید و سپس با به‌کارگیری مدل AHP (مدل وزنی) تمامی 11 لایه وزن دهی شدند و سپس تلفیق شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که در حدود41/26 درصد کل مساحت استان (حدودkm2 3690) ازلحاظ انجام تغذیه مناسب تشخیص داده شد و حدود 9 درصد کل استان جهت انجام تغذیه نامناسب می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating suitable lands for artificial nutrition of groundwater aquifers using regional data and satellite images in Yazd province

نویسندگان [English]

  • sirvan zareei 1
  • Amir Zareyi 2
  • azadeh nekooei Esfahani 3
  • vahid kakapor 4
  • bahareh kanani 5
1 Department of Health, Safety and Environment, Faculty of Basic Sciences and New Technologies, Islamic Azad University, Electronic Branch, Tehran, Iran
2
3 Department of Environmental Engineering, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Parand Branch, Tehran, Iran
4 Watershed Management Department, Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
5 Soil Science and Engineering Department, Faculty of Agriculture, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

In recent decades, increasing population, human needs and changing consumption pattern of communities, planning and management of water resources require more attention than before.‌‌ Groundwater water resource management strategies can be compensated for and exploitation of these resources through artificial recharge of aquifers. According to the overuse of groundwater, artificial recharge and to locate suitable sites for the performance of such projects is very important Therefore, in this study, we tried to integrate GIS and AHP model is the most suitable arena for artificial feeding methods operations in Yazd province were identified. First Data 11 Parameter impressive - slope, geology, thick alluvium, electrical conductivity, land use, water content accessible, portability groundwater, vegetation, hydraulic conductivity and layer away from the river area of study in the areas of GIS were prepared and then using the AHP (the weight) were weighed and then every 11 layers were combined. The results of this study showed that about 41/26% of the total area of the province (around 3690 km2) was diagnosed in terms of carrying out proper nutrition and poor nutrition are about 9 percent for the whole province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “artificial ”
  • “recharge”
  • “Yazd”
  • “ province”