ارزیابی ریسک ایمنی و محیط زیستی در کارخانه تولید لوله های پلیمری به روش حالات خطا و تجزیه و تحلیل اثرات آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت محیط زیست– ایمنی، بهداشت و محیط زیست، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی و زیست محیطی در صنعت تولید لوله های پلیمری انجام شد. پس از شناسایی انواع ریسکها توسط تیم ارزیاب از طریق مشاهده مستقیم، مصاحبه و طوفان فکری، با استفاده از تکنیک FMEA به ارزیابی خطرات در صنعت پلیمر و لوله سازی پرداخته شد. از روش آنالیز ایمنی شغلی برای شناسایی فعالیت های خطرناک استفاده شد. سپس نتایج و خطرات شناسایی شده در دو روش FMEA وJSA را با یکدیگر مقایسه و تحلیل شد. مهمترین ریسکهای شناسایی شده شامل بیماری های اسکلتی-عضلانی و اسیب های فیزیکی ناشی از عدم رعایت اصول ارگونومی بود. همچنین آسیب های فیزیکی ناشی از برخورد با تجهیزات مشاهده شد که نیازمند استفاده کارگران از لوازم حفاظت فردی بسته به شغل آنهاست. با توجه به ریسکهای شناسایی شده ،برنامه ریزی مدیریت ریسک فرایندها اتخاذ گردید و روشهای اجرایی مناسب نیز ارایه شد.. در پایان با استفاده از روش های اصلاحی و پیشگیرانه و تعریف اقدامات مناسب در دوره های تعیین شده بازرسی و ممیزی، مدیریت ریسک بصورت پویا برای مجموعه مورد مطالعه لحاظ گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Safety and Environmental Risk Assessment via FMEA Method in NEWPIPE Company Research Subject

نویسندگان [English]

  • Nastaran Mollazadeh
  • Sayed Mohsen Mosavi
Department of Environmental Management_ Safety, Health and Environment, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

The purpose and necessity of this project due to the high importance of safety risks and environmental variety of industries, especially the production of polymer pipes, as well as the risks involved in the type of process and materials used in the polymer and pipe industry and risk assessment for these industries is very important. This project uses FMEA techniques as well as job safety analysis identify risks in the polymer and piping industry. The methodology of this project uses the FMEA technique to identify the hazards and risks of various parts of factory, then put the results in the risk matrix and classify them and propose remedial measures for each level. This project uses the job analysis method to identify hazardous activities and take corrective actions for those activities, then compare the results and risks identified in the two methods FMEA and JSA. After performing the above-mentioned methods, the high-level risks are identified and ranked and the relationship between the high-level risks in both methods will be discovered. The result of this project uses risk-adjusted methods to control risks and, at the end of the project, it creates a database and resource for industry managers to prevent events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety Risk
  • Danger
  • Environment Risk