بررسی ارزش اقتصادی در کارخانه های بازیافت شهری (مطالعه موردی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

بازیافت که در اصطلاح، بازگرداندن بخشی از مواد به چرخه تولید است. یکی از مهمترین بخش های مدیریت بهینه پسماند در جهان به شمار می رود. در این فرآیند، بخشی از پسماندهای شهری، جداسازی، دسته بندی و سپس در واحدهای صنعتی ویژه تبدیل به مواد اولیه قابل استفاده در صنایع دیگر می شود. شهر تهران با توجه به جمعیت بالا و تولید روزانه نزدیک به 7500 تن پسماند خانگی، نیازمند یک ساختار پیشرفته و توسعه یافته در زمینه بازیافت پسماندهای شهری است. با توجه به پتانسیل فناوری و زیر ساخت های صنعتی ایران، قابلیت بازیافت بخش بزرگی از این پسماندها وجود دارد.
این پایان نامه با مطالعه ی مسائل مالی و اقتصادی، تأسیس یک مجتمع صنعتی یکپارچه بازیافت در محل دفن زباله کهریزک (آراد کوه) را بررسی کرده و توجیه پذیری اقتصادی آن را مطالعه کرده است. بر پایه این پژوهش، سرمایه گذاری در حوزه صنعت بازیافت در زمینه تأسیس چنین مجتمع هایی، می تواند برای سرمایه گذار، سودآور و توجیه پذیر باشد. همچنین کوشیده شده تا با در نظر گرفتن پیامدهای بیرونی دفن زباله که روش غالب دفع پسماند در تهران است، پیامد مثبت زیست محیطی تأسیس چنین مجتمعی نیز، برآورد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SURVEY ECONOMIC VALUE PROJECTS IN THE URBAN RECYCLING PLANTS (CASE STUDY OF THE TEHRAN CITY)

نویسندگان [English]

  • MohammadHossein Ansari Jafari
  • Roya SeifiPour
Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

Recovering part of waste to cycle of production which is known as recycling is one of the most important parts of waste optimal management in the world. In this process part of urban solid waste is being sorted and then will be changed in to other industries raw material in certain industrial department. Tehran with its high number of population daily production of nearly 7500 tone of household waste is in need of the developed urban
waste recycling system. Due to Iran’s industrial framework and technology potential, a large part of this waste can be recycled.

This thesis studies the establishment of an integrated recycling complex and its economic justification in Aradkoh (Kahrizak’s landfill). Based on this research, recycling and establishment of such compounds can be a profitable and justified investment. This thesis has also tried to convey the eco friendly massage of establishment of those compounds considering the landfill consequences of Tehran’s waste disposal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Evaluating Economic”
  • “Recycling” & “Recycling plant”