نویسنده = محمود احمدپور برازجانی
بررسی تاثیرکوتاه مدت و بلند مدت عوامل موثر بر کیفیت محیط زیست دراقتصاد ایران

دوره 9، شماره 3، آبان 1403، صفحه 9138-9127

10.22034/jess.2023.381282.1955

عالیه hosseini؛ حمید محمدی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ وحید دهباشی


برآورد خسارات اقتصادی اثرات گردوغبار بر ذی‏نفعان تالاب هامون

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7541-7556

10.22034/jess.2023.379822.1946

مجتبی داورپناه؛ محمود احمدپور برازجانی؛ مجید شهریاری؛ زهرا غفاری مقدم؛ سمیه میرشکاری


بررسی آثار افزایش قیمت انرژی برق بر سطوح زیر کشت محصولات کشاورزی

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 5053-5063

10.22034/jess.2022.335578.1755

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ علیرضا کیخا؛ حمید محمدی؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور برازجانی


Investigation of Palm Gardens Random Performance in Kerman Province with Random Data Approach

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3803-3813

عبدالرضا برجی آبادی؛ احمد قنبری؛ محمدرضا اصغری پور؛ محمود احمدپور برازجانی


تاثیر آلودگی هوا و رشد اقتصادی بر مخارج مراقبت های بهداشتی در گروه کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر ایران (رهیافت PANEL ARDL)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3302-3309

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور برازجانی


بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی، توسعه مالی، درجه باز بودن اقتصاد و شهرنشینی با تخریب محیط زیست در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2220-2231

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور برازجانی