شناسایی مناطق مستعد آلودگی زیست محیطی سواحل خلیج چابهار

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5251-5265

10.22034/jess.2022.338975.1769

محی الدین احراری رودی؛ بیتا بصیرانی؛ حمید رضایی


تاثیر مجتمع بهره‌برداری نفت و گاز شماره 3 اهواز بر شاخص‌های کیفیت هوای (AQI) غرب شهر اهواز

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5316-5328

10.22034/jess.2022.334337.1748

علی کاشانی صفار؛ حسین نوروزی؛ نسرین چوبکار؛ لیا شوشتری کرمانشاهی


بررسی تاثیر اتانول و تینر به عنوان افزودنی سوخت بنزین بر عملکرد، آلایندگی و لرزش یک موتور بنزینی

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5329-5338

10.22034/jess.2022.339899.1776

غلامحسین شاهقلی؛ سینا فیض اله زاده اردبیلی؛ امیر شایعی؛ محمدعلی کیهاندوست


تولید بیوگاز در شمال غرب ایران: از نقطه نظر ارزیابی چرخه حیات

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5339-5346

10.22034/jess.2022.340186.1777

زهرا وحیدی اضماره؛ ترحم مصری گندشمین؛ علی میرزازاده


ارزیابی اثرات توسعه شهری اردبیل بر کمیت و کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی دشت اردبیل

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5374-5385

10.22034/jess.2022.343220.1792

یوسف حسنعلی پور؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ محمد احمدی؛ رسول ایمانی


تاثیر فناوری اطلاعات و رقابت‌پذیری بر شدت مصرف انرژی در کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5415-5427

10.22034/jess.2022.344805.1797

عبدالرحیم هاشمی دیزج؛ زهرا فتوره چی؛ توفیق پورمند


ارزیابی ریسک اکولوژیک تالابهای در معرض فعالیت های انسانی

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5466-5475

10.22034/jess.2022.332497.1738

ناهید محبی؛ جعفر نوری؛ نعمت اله خراسانی؛ برهان ریاضی


Assessment of heavy metal pollution in the soil of Ahwaz oilfield by using the five-stage process of chemical dissociation and Dendrogram interpretation and pollution severity index

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5493-5502

10.22034/jess.2022.319056.1695

محبوبه چراغی؛ عبدالرضا کرباسی؛ سید مسعود منوری؛ اکبر باغوند


تکنیک ANFIS برای کنترل ویژگی های ارتعاش یک موتور دیزلی با سوخت هیبریدی بیودیزل-گاز طبیعی

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5503-5515

10.22034/jess.2022.330368.1726

سینا فیض اله زاده اردبیلی؛ بهمن نجفی؛ محمدعلی کیهان دوست؛ امیر شایعی