شناسایی گیاهان سماق متحمل به کم آبی با استفاده از پارامترهای فلورسانس کلروفیل

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6741-6747

10.22034/jess.2023.380072.1952

زینب صباغ نیا؛ منصور مطلوبی؛ علیرضا مطلبی آذر


ارزیابی وضعیت شاخص‌های خلاقیت در استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6757-6773

10.22034/jess.2023.377439.1928

ارسطو یاری حصار؛ منصور رحمتی؛ چنور محمدی


Urmia Lake Drying Process Modeling Based On Remotely Sensed Images and Artificial Neural Networks

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6796-6801

10.22034/jess.2022.341896.1780

جواد طریقی؛ وحید صادقی؛ امیر حامدپور


تحلیل نقشه دانش پایداری و تاب‌آوری و ارائه چارچوبی برای اجرای مشترک آن

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6816-6824

10.22034/jess.2023.379685.1945

سیدکاظم موسوی؛ محمدرضا تابش؛ اکرم الملوک لاهیجانیان؛ سیدعلی جوزی؛ سیدحیدر میرفخرالدینی


بررسی تنوع ژنتیکی صفات ریشه در عدس ( (Lens culinaris Medik

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6838-6850

10.22034/jess.2023.376250.1921

مریم غلامی؛ زهرا طهماسبی؛ رحیم ناصری


تاثیر جهت جغرافیایی بر تراکم و تنوع‌ گیاهی در جنگل‌های سردشت

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6851-6861

10.22034/jess.2023.376744.1925

عایشه اسماعیلی؛ سجاد قنبری؛ سید رستم موسوی


آیا در کشورهای عضو سازمان بهره‌وری اقتصادی، آلودگی هوا بر امید به زندگی مؤثر است؟

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6882-6891

10.22034/jess.2023.377981.1933

حمید امیرنژاد؛ مهسا تسلیمی؛ فواد عشقی؛ مریم اسدپور گلوگاهی


تأثیر سطوح رطوبتی مختلف بر غنی سازی کود کمپوست گاوی با ضایعات فلزی آهن و روی

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6892-6902

10.22034/jess.2023.378611.1937

سید مصطفی عمادی بالادهی؛ فردین صادق‌زاده؛ محمد علی بهمنیار؛ بهی جلیلی


بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پدیده حیوان آزاری در محیط شهری

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6928-6935

10.22034/jess.2022.333151.1743

رسول عباسی؛ مریم جامی اودولو؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی


پهنه‌بندی خطر وقوع سیلاب با استفاده از مدل هیدرودینامیکی Hec – Ras، (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قره‌سو _ استان کرمانشاه)

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6952-6961

10.22034/jess.2022.344023.1795

فریبا اسفندیاری درآباد؛ موسی عابدینی؛ نازنین فاخری پور؛ بهروز نظافت تکله


تولید بیودیزل با روغن پخت و پز پسماند از دیدگاه ارزیابی چرخه حیات

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6962-6967

10.22034/jess.2022.346257.1806

مغدید مرتضی؛ بهمن نجفی؛ سینا فیض اله زاده اردبیلی


تنوع گونه های پرندگان منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد لرستان

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6968-6975

10.22034/jess.2022.349802.1816

مجید دریکوند؛ علی سالاروند؛ سارا عباسی؛ محبوبه چراغی


تأثیر انرژی‌های تجدیدپذیر، نوآوری‌های تکنولوژیکی و کیفیت صادرات بر انتشارگاز دی اکسیدکربن

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6976-6986

10.22034/jess.2022.351872.1825

امیرعلی فرهنگ؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج؛ علی محمدپور؛ مهدی اشجع