دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آبان 1402 
تحلیل نقشه دانش پایداری و تاب‌آوری و ارائه چارچوبی برای اجرای مشترک آن

صفحه 6816-6824

10.22034/jess.2023.379685.1945

سیدکاظم موسوی؛ محمدرضا تابش؛ اکرم الملوک لاهیجانیان؛ سیدعلی جوزی؛ سیدحیدر میرفخرالدینی


تأثیر سطوح رطوبتی مختلف بر غنی سازی کود کمپوست گاوی با ضایعات فلزی آهن و روی

صفحه 6892-6902

10.22034/jess.2023.378611.1937

سید مصطفی عمادی بالادهی؛ فردین صادق‌زاده؛ محمد علی بهمنیار؛ بهی جلیلی


بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پدیده حیوان آزاری در محیط شهری

صفحه 6928-6935

10.22034/jess.2022.333151.1743

رسول عباسی؛ مریم جامی اودولو؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی


ارزیابی نقش هنرعمومی در ارتقاء هویت فضاهای شهری از دیدگاه بانوان در شهر اردبیل

صفحه 7011-7023

10.22034/jess.2022.358134.1857

محمدحسن یزدانی؛ ابولفضل عبدالهی فرد؛ شیوا ولایتی؛ سمیرا سعیدی زارنجی


ارزیابی کیفیت آب رودخانه چالوس بر اساس شاخص‌های کیفی IRWQIsc و NSFWQI

صفحه 7064-7072

10.22034/jess.2023.386540.1975

مجتبی دادخواه تهرانی؛ سهیل کریمی درمیان؛ علی مریدی؛ رضا خلیلی


تحلیل فضایی – زمانی شیوع کووید-19 در سطح محلات شهر تهران

صفحه 7158-7167

10.22034/jess.2023.388031.1983

علیرضا محمدی؛ جمیله توکلی نیا؛ زهره فنی؛ الهه پیشگر؛ وحید پیشگر