دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403 
ارزیابی مخاطرات ناشی از جابجایی تپه های ماسه‌ای در دشت سیستان (زابل) و تاثیر آن بر سکونتگاه‌های روستایی

صفحه 7855-7872

10.22034/jess.2023.395677.2023

مهدی جدیدالاسلامی قلعه نو؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ موسی عابدینی؛ رئوف مصطفی‌زاده


تعیین ارقام شلیل با استفاده از روش طیف سنجی

صفحه 7911-7918

10.22034/jess.2023.402751.2059

علی خرمی فر؛ علی میرزازاده؛ ولی رسولی شربیانی


پهنه‌بندی فرسایش خاک در حوضه آبخیز آلازارچای با استفاده از مدل پسیاک

صفحه 8022-8030

10.22034/jess.2023.395722.2022

موسی عابدینی؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ افشین پناهی؛ الهامه پورقاسمی


ارزیابی ورودی های شهر اردبیل، با تاکید بر بُعد زیبایی شناختی

صفحه 8046-8053

10.22034/jess.2023.393538.2006

ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ مهدی خاک زند؛ محمد حسن یزدانی؛ شیوا ولایتی


Assessing the status of primary health care (PHC) in the suburbs of Ardabil

صفحه 8191-8196

10.22034/jess.2023.386008.1973

ابراهیم علیپور؛ محمدحسن یزدانی؛ علیرضا محمدی