مروری بر انواع جاذب در تصفیه آب و پساب

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3173-3182

شهریار غمامی؛ متین حجی زاده؛ حسین گنجی دوست؛ فروغ فرساد


امکان‌سنجی استفاده از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب در آبیاری کنوکارپوس Conocarpus lancifolius

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3190-3197

هادی جوکار؛ فاضل امیری؛ طیبه طباطبایی


مقایسه شاخص های زیست محیطی در تولید نان سنگک و لواش در شهرستان اسلام آباد غرب، کرمانشاه

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3198-3203

محمدمهدی جلیلیان؛ کامران خیرعلی پور؛ اسماعیل میرزایی قلعه


Performance of Reviews in Aquaculture during 2009-2019: A Bibliometric Analysis

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3236-3247

امیر قاضی لو؛ مسلم شریفی نیا


بررسی رابطه احساس آلودگی صوتی و احساس بروز رفتارهای خشونت آمیز میان ساکنین سایت‌های عمرانی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3257-3263

الهه پهلوان؛ بهرام ملک محمدی؛ حسن هویدی؛ اسماعیل صالحی


شبیه سازی پتانسیل غبارخیزی از سطوح معدنی (مطالعه موردی: معدن سرب و روی مهدی آباد، شهرستان مهریز، استان یزد)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3274-3286

علی محسنی نسب؛ محمدعلی صارمی نائینی؛ سعید شجاعی برجوئی


تدوین مدل بهینه مکانیابی دفن بهداشتی زباله به روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهر ایلام)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3296-3301

آزیتا بهبهانی نیا؛ محمد فیضی؛ سعید رضا عاصمی؛ سعید رضا عاصمی؛ نورالدین رستمی


تاثیر آلودگی هوا و رشد اقتصادی بر مخارج مراقبت های بهداشتی در گروه کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر ایران (رهیافت PANEL ARDL)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3302-3309

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور برازجانی


مطالعه انتشار سه بعدی آلاینده مایع در محیط مایع

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3315-3322

آرمین مکی آبادی


امکان‌سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال(مطالعه موردی: دشت مغان)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3327-3335

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران؛ احسان قلعه


آزاد سازی تجاری و کیفیت محیط زیست (مورد مطالعه: ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3345-3351

مهدی نجاتی؛ مجتبی بهمنی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ یاسر بلاغی اینالو


شوری زدایی خورشیدی در ایران – تحلیل SWOT با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3352-3359

محمد قلی زاده؛ ابوالفضل فرزی؛ سمانه معصومی


بررسی تطبیقی با مدل ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری با استفاده از روش های (AHP) و (GIS) ( مطالعه موردی: شهرجدید پردیس)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3360-3369

سحر طبیبیان؛ فرید اجلالی؛ سید رضا میرعلیزاده فرد؛ مریم عبدالجوادی


بررسی تاثیر استفاده از وایرهای بهینه در سیستم جرقه زنی خودرو بر روی آلاینده های خروجی آن

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3383-3389

مهدی نیاجلیلی؛ امیررضا نعمتی؛ حسین بخشی زاده کلوری؛ علی کوچکی نژاد